Pga. økte kostnader setter vi prisene noe opp fra 01.01.24

Legekonsultasjon med henvisning 20 min: 850.-

Kontroll time etter avtale: 650.-
Telefonkonsultasjon:         850.-
Mindre kirurgi:                1200.- + evt. forbruksvarer

Ved ikke møtt eller avbestilling senere en 48 timer før planlagt oppmøte faktureres full timepris.