Det er ofte nødvendig med en røntgen undersøkelse for å kunne stille en diagnose og for å kunne komme med et behandlingsforslag.
I noen tilfeller er det nødvendig med en MR undersøkelse for å kunne vurdere din tilstand. Dette gjelder spesielt for vurderinger av mensikskader eller vurderinger av skuldersmerter.
Tar med tilgangskoden for røntgen og/ eller MR bildene eller ber Unilabs å gi legen du skal til tilgang til dine undersøkelser