Vi ønsker i all hovedsak at du er henvist av din fastlege. Henvisningen bør inneholde den nødvendige medisinske informasjonen vi trenger for å kunne prioritere deg.
Men du kan også ta kontakt med hvor legesekretær og bestille time direkte.